Poble-sec 150 Anys

Per què 150 anys?

El 28 de juny de 1869 es publicava una ordre del Regent del Regne on quedava anul·lada la normativa d’edificació a la tercera Zona Polèmica de la muntanya de Montjuic; era el naixement d’un barri.

Tot i que les terres de la muntanya de Montjuic eren de propietat privada, amb la decisió de la construcció del Castell es va menysprear el dret a la propietat dels propietaris dels terrenys en el seu article 10, tractat 6, títol 2 de les Ordenances Militars del 22 d’octubre de 1768. Aleshores es disposen tres zones polèmiques:

• Primera Zona Polèmica, fins a 750 vares (uns 625 metres), on estava prohibit construir, conreà i plantar arbres; era l’abast eficaç del tret d’un mosquetó.

• Segona Zona Polèmica, de les 750 a les 1.150 vares (uns 960 metres), on existien restriccions especifiques per cada permís d’edificació; era l’abast d’un tret d’artilleria.

• Tercera Zona Polèmica, a partir de les 1.150 vares i fins la muralla on es limitava l’alçada de les edificacions a 5 metres.

La població existent en aquell moment a la muntanya de Montjuic, era escassa i no es pot considerar un nucli prou important com per dir que el barri existís amb anterioritat a la supressió de limitacions del 28 de juny de 1869.

A partir de aleshores es va començar a edificar a la tercera Zona Polèmica, bàsicament habitatges a la zona central (Eixample de Santa Madrona) i fabriques a la zona més propera al port (Hortes de Sant Bertran), sent el primer edifici el construït en l’actual carrer Salvà, 58; en aquell moment neix el Poble-sec.

D’això ara fa 150 anys (1869-2019).

 

Josep Guzmán Vila
Coordinadora d'Entitats del Poble-sec